ภาพกิจกรรมรณรงค์ลดการระบาด COVID – 19

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้มีประชาชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณวัด

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ ฝ่ายปกครองตำบลดอนโพธิ์และสถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์วัดดอนโพธิ์

อ่านเพิ่มเติม

โครงการดอนโพธิ์อาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ

นายพณชัย แสงคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาฯ อบต. ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ เด็กนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ปลูกต้นยางนา 109 ต้น ณ บริเวณบ่อหลวงหนองศรีษะกระบือ

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ร่วมกับ จังหวัดลพบุรี มณฑลทหารบกที่ 13 กรมประมงจังหวัดลพบุรี ดำเนินโครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวย น้ำใส ไร้ผักตบชวา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ คลองหนองรี หมู่ที่ 2 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม