ปปช.จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมิน ITA และสังเกตการณ์ดำเนินการโครงการงานก่อสร้าง

ปปช.จังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมิน ITA และสังเกตการณ์ดำเนินการโครงการงานก่อสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  โดยมีนายพณชัย  แสงคำ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  และนายธีรชัย  ชั่งใจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ