สภาเด็กและเยาวชนตำบลดอนโพธิ์ โดยการดูแลของ อบต.ดอนโพธิ์ จัดประชุมสามัญประจำปี 2566

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล   น […]

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมแข่งขันฟุตซอล ตามโครงการแข่งขันกีฬา Futsal ยุวชน “อบต.โก่งธนูคัพ” ประจำปี 2566 ครั้งที่ 16

2 กันยายน 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล  นายกองค์การบริหา […]

อ่านเพิ่มเติม

ให้กำลังใจและมอบชุดกีฬาให้กับนักกีฬาทีม อบต.ดอนโพธิ์ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 5 คน (FUTSAL) ยุวชน “อบต.โก่งธนูคัพ”ครั้งที่ 16

วันที่ 29 สิงหาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์ก […]

อ่านเพิ่มเติม

มอบเครื่องแบบฯ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนหลักสูตรจัดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล  นายกองค์ […]

อ่านเพิ่มเติม