รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1

ประกาศอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง เรียกประชุม เอกสารแนบ ประ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง เอก […]

อ่านเพิ่มเติม