ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงฯ เอกสารแนบ ผลการดำเ […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลการดำเนินการ 65 เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินการ- […]

อ่านเพิ่มเติม

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปี 2564

ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานครั้งที่ 2 เอกสารแนบ ประ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2564

ขอเชิญชวนประชาชนประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 2564

ประกาศ ผ.ถ.4-4,4-5 (นายกฯ) ประกาศ ส.ถ.4-4,4-5(ม.1) ประก […]

อ่านเพิ่มเติม