ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวการเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

ประกาศ กำหนดจำนวนสถานที่ปิดประกาศฯ เอกสารแนบ ประกาศ กำห […]

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิก อบต./ นายก อบต.

ประกาศคุณสมบัติเเละลักษณะต้องห้ามของผู้ เอกสารแนบ ประกา […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศฯให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล […]

อ่านเพิ่มเติม

วีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SGDs)

ตอนที่  1  ความรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( […]

อ่านเพิ่มเติม