ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาแดง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายศาลาแดง 

เอกสารแนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านจำรอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนโพธิ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านจำรอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เอกสารแนบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายจำรอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายจำรอง หมู่ที่ ๗ ต.ดอนโพธิ์ ณ ม.๗ ต.ดอนโพธิ์ อ.เมือง จ.ลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)