ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ของอบต.ดอนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ เอก […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะอาดศรี หมู่ที่ 6

ผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ซอยสะอาดศรีหมู่ที่ 6 เอกสารแน […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3

ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมูที่ 3 […]

อ่านเพิ่มเติม