ขอขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซื้อรถบรรทุกเทท้ายเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้าไฟฟ้า

ประกาศขอขยายเวลาพิจารณาผลฯ เอกสารแนบ ประกาศขอขยายเวลาพิ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ของอบต.ดอนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ เอก […]

อ่านเพิ่มเติม