ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ของอบต.ดอนโพธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เช่าต่อสัญญาเว็บไซต์ เอก […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะอาดศรี หมู่ที่ 6

ผู้ชนะการเสนอราคา ถนน คสล.ซอยสะอาดศรีหมู่ที่ 6 เอกสารแน […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมู่ที่ 3

ผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอ้อ หมูที่ 3 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายลำตาคร้าม(ฝั่งซ้าย) หมู่ที่่ 4

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ-ม.4ลำตาคร้าม (1) […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยบ้านนางสายหยุด หมู่ที่ 5

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ-ม.4-5-สายหยุด (2 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังซอยนายฟั้ง หมู่ที่ 4 – หมู่ที่ 5

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ-ม.4-5-นายฟั้ง (2 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายใน หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 6

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศ-สายใน-ม.5-6Z1X ( […]

อ่านเพิ่มเติม