ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ IMAGE190862 (284 kB)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านจำรอง หมู่ที่ 7 ต.ดอนโพธิ์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประจำหมู่บ้าน-บ้านนายจำรอง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า &#82 […]

อ่านเพิ่มเติม