คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การบริหารส่วนตําบลดอนโพธิ์

คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตองค์การ […]

อ่านเพิ่มเติม

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจ […]

อ่านเพิ่มเติม

มาตรการ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน และการดำเนินงาน และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต

มาตรการ การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน และก […]

อ่านเพิ่มเติม