ให้ใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

เอกสารแนบ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 255 […]

อ่านเพิ่มเติม