ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1

ประกาศอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง เรียกประชุม เอกสารแนบ ประ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา เอกสารแนบ […]

อ่านเพิ่มเติม