ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1

ประกาศอำเภอเมืองลพบุรี เรื่อง เรียกประชุม เอกสารแนบ ประ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566

ประกาศสภา อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง เรียกประชุมสภา เอกสารแนบ […]

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสมัยประชุมสภาฯสมัยสามัญประจำปี 2562 และสมัยสามัญประจำปี 2563 สมัยที่ 1

กำหนดสมัยประชุมสภา62 เอกสารแนบ กำหนดสมัยประชุมสภา62 (38 […]

อ่านเพิ่มเติม