ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพเเละประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างฯ

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ประกาศผลการประเมินประสิ […]

อ่านเพิ่มเติม

เเจ้งหลักเเกณฑ์เเละวิธีการประเมินกำหนดจำนวนครั้งของการลารอบการประเมินครั้งที่2-2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ เเจ้งหลักเเกณฑ์เเละวิธี […]

อ่านเพิ่มเติม