การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง แผน […]

อ่านเพิ่มเติม

ยกเลิกประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สายงานผู้บริหาร และสายงานผู้ปฏิบัติ เนื่องจากเปลี่ยนแปลงวิธีการสรรหา

ประกาศ ยกเลิกการรับโอนพนักงานส่วนตำบล เอกสารแนบ ประกาศ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต.ดอนโพธิ์

คลิกเพื่อดูรายละเอียดประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล สป เอก […]

อ่านเพิ่มเติม