ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ

เอกสารแนบ ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธ (3 […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ อบต.ดอนโพธิ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง

เอกสารแนบ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ […]

อ่านเพิ่มเติม

เเจ้งหลักเเกณฑ์เเละวิธีการประเมินกำหนดจำนวนครั้งของการลารอบการประเมินครั้งที่2-2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ เเจ้งหลักเเกณฑ์เเละวิธี […]

อ่านเพิ่มเติม