ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนกา […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ-ณ-จุดบริการ-64 เอกสารแนบ […]

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ การวิเคราะห์ผลการประเมิ […]

อ่านเพิ่มเติม