ข้อมูลสถิติร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

เอกสารแนบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2566 (รอบ 6 เดือน)

เอกสารแนบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันกา […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566

เอกสารแนบ O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง […]

อ่านเพิ่มเติม

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารแนบ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริก […]

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ ข้อมูลเรื่องร้องเรียนกา […]

อ่านเพิ่มเติม