รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ […]

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เรื่อง ขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

ประกาศ-ขยายกรอบเวลาแผน-ป.ป.ช-65

อ่านเพิ่มเติม

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด เอกสารแนบ การประเมินความเสี่ยงการ […]

อ่านเพิ่มเติม