สอบถามวันจ่ายเบี้ยยังชีพ

หมวดหมู่: Q/Aสอบถามวันจ่ายเบี้ยยังชีพ
หนุมาน asked 1 ปี ago

อยากทราบว่า อบต.ดอนโพธิ์จ่ายเบี้ยยังชีพวันไหนของเดือนครับ

1 Answers
อบต.ดอนโพธิ์ ทีมงาน answered 1 ปี ago

ปกติจะจ่ายเบี้ยยังชีพ  ทุกวันที่  7  ของเดือนครับ  
แต่ถ้าวันที่  7  เป็นวันหยุดจะเลื่อนขึ้น