โครงการเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 11 เมษายน 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง พนักงานองค์กอ่านต่อ…

MOI Waste Bank Week

โครงการธนาคารขยะเพื่อคุณภาพชีวิตชุมชนตำบลดอนโพธิ์ “MOI Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” #MOIWASTEBANKWEEK #MOIWAอ่านต่อ…

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายจำนง อิ่มกมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโอ่านต่อ…

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

การประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น. มติที่ประชุมพิจารณาอ่านต่อ…

สำรวจสิ่งปลูกสร้างประเภทกิจการร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ภายในตำบลดอนโพธิ์ เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567

วันพฤหัสฯที่ 7 มีนาคม 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพอ่านต่อ…

ประชุมชี้แจงและมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนประจำหมู่บ้าน

วันนี้ (29/2/67) นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดประชุมชี้แจงและมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้รอ่านต่อ…

ตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมข้างทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ (เส้นหลังวัดดอนโพธิ์)

วันพฤหัสฯที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้ทีมงานภาคสนาม ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมขอ่านต่อ…

กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา”

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ฝ่ายสภาฯ , ฝ่ายปกครอง ,โรงเรียนวัดดออ่านต่อ…

มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำชุมชนทุกอ่านต่อ…

โครงการ “คนรักษ์วัด” กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดดอนโพธิ์

วันพฤหัสฯที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “คนรักษ์วัด” กิจกรรมทำความสะอาดบอ่านต่อ…