ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริอ่านต่อ…

ประกาศรายชื่อ เด็ก เยาวชน ตำบลดอนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายกลางวัน (ฝึกอบรมฟุตซอล ภาคฤดูร้อน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประกาศรายชื่อ เด็ก เยาวชน ตำบลดอนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายกลางวัน (ฝึกอบรมฟุตซอล ภาคฤดูร้อน) โดยมีรอ่านต่อ…

โครงการเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 11 เมษายน 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง พนักงานองค์กอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพเจ้า) ธอ่านต่อ…

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ ผ่านระบบออนไลน์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิอ่านต่อ…

อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายจำนง อิ่มกมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโอ่านต่อ…

สำรวจสิ่งปลูกสร้างประเภทกิจการร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ภายในตำบลดอนโพธิ์ เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567

วันพฤหัสฯที่ 7 มีนาคม 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพอ่านต่อ…

ประชุมชี้แจงและมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้รับผิดชอบในการฉีดวัคซีนประจำหมู่บ้าน

วันนี้ (29/2/67) นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดประชุมชี้แจงและมอบอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ให้แก่ผู้รอ่านต่อ…

ตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมข้างทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ (เส้นหลังวัดดอนโพธิ์)

วันพฤหัสฯที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้ทีมงานภาคสนาม ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมขอ่านต่อ…