ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันพร้อมทีมงาน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาอ่านต่อ…

ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่ออ่านต่อ…

หัวหน้าส่วนราชการฯ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ ให้การต้อนรับคณะจากองค์อ่านต่อ…

โครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตำบลดอนโพธิ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 มอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้อ่านต่อ…