ตะกร้าเชือกป่าน

กลุ่มแม่บ้านตำบลดอนโพธิ์
รับผลิตตามออเดอร์ โทร 082 2334008
ซื้อเป็นของขวัญของฝาก ถูกใจผู้รับแน่นอนคะ
ตะกร้าใบเล็ก กะทัดรัด ราคา 250 บาท

ไข่เค็มดินสอพอง

สถานที่จัดจำหน่าย

เฉลิมศรีไข่เค็มดินสอพอง

278 ม.4 ต.ดอนโพธิ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 16000

ติดต่อ : นายเฉลิมศรี จิตรารัชต์

โทร : 08 1982 4309

กิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปี 2562 ในโอกาสนี้มีประชาชน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดดอนโพธิ์เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณวัดอ่านเพิ่มเติม

โครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนโพธิ์ ฝ่ายปกครองตำบลดอนโพธิ์และสถานีตำรวจภูธรบ้านกุ่ม จัดกิจกรรมโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้ายภัยยาเสพติด ประจำปี 2562 ณ ลานเอนกประสงค์วัดดอนโพธิ์อ่านเพิ่มเติม

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558