ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผ่านแอปพลิเคชัน “สมาธิเสบียงบุญ”

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรค “สัมมาทิฏฐิ” ระลึกถึงพระรัตนตรัย ด้วยบทว่า พุทโธ เม นาโถ (พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ …

ประกาศรายชื่อ เด็ก เยาวชน ตำบลดอนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายกลางวัน (ฝึกอบรมฟุตซอล ภาคฤดูร้อน)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประกาศรายชื่อ เด็ก เยาวชน ตำบลดอนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายกลางวัน (ฝึกอบรมฟุตซอล ภาคฤดูร้อน) โดยมีรา …

ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมหน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม >>

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ดูเพิ่มเติม >>

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
นายธัชยุทธ์ ทองเล็ก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์