ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูเพิ่มเติม >>

กิจกรรมหน่วยงาน

ดูเพิ่มเติม >>

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ดูเพิ่มเติม >>

ผู้บริหารหน่วยงาน

นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์
นายธัชยุทธ์ ทองเล็ก
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์