กิจกรรมหน่วยงาน

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพRead More

โครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตำบลดอนโพธิ์

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 มอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคRead More

การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

ผู้บริหารหน่วยงาน

ชื่อ-นามสกุลผู้บริหาร
ตำแหน่งผู้บริหาร