ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรท