สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566(ต.ค.65 – ก.ย. 66)

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
017สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปี2566_rotated