การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นรับสินบนประจำปีงบประมาณ 2567

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต2567