การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
O27-การสร้างวัฒนธรรม-No-Gift-Policy