แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 – 2570 ของ อบต.ดอนโพธิ์

แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O32-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.-2566-2570-ของ-อบต.ดอนโพธิ์