ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์

การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน  จำเป็นต้องมีหลักคุณธรรมจริยธรรมของผู้ปฏิบัติ

แสดงความคิดเห็น

เอกสารแนบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.