การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ-เรื่อง-การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการ-ประธาน