ประกาศกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2566 และสมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ-เรื่อง-การกำหนดสมัยประชุมสามัญ-ปี-2566