บันทึกรายงานการประชุมสมัยสามัญประจำปี2566 สมัยแรก ครั้งที่1

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับรองการประชุมสมัยสามัญ-สมัยแรก-ปี