ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันพร้อมทีมงาน ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566 ให้กับโรงเรียนในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ จำนวน 3 โรงเรียน