หัวหน้าส่วนราชการฯ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการฯ ให้การต้อนรับคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน ซึ่งนำโดย นายเอนก นามผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาสอน เดินทางมาส่ง นางมยุรา ศรศรี ผู้อำนวยการกองคลัง ที่โอนย้ายมาปฏิบัติงานที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์