โครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตำบลดอนโพธิ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 3 มอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านตำบลดอนโพธิ์ ที่ยากจนและยกระดับความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

ที่บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พระพรหมกวี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 3 หัวหน้าพระธรรมทูตสายที่ 2 วัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวชิระ เกตุพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีมอบบ้านตามโครงการสังฆประชานุเคราะห์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ แก่นางสมหมาย สิงห์เงิน บ้านเลขที่ 15/1 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี พระราชวิสุทธิประชานาถ (หลวงพ่ออลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 พระภาวนาวชิรมงคล วิ. รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณ พระครูสิริจริยาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเสาธงทอง พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองลพบุรี ผู้นำท้องที่ ผู้ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมงาน
สำหรับโครงการสังฆประชานุเคราะห์ ของคณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ถือเป็นโครงการ ตามดำริของเจ้าคณะภาค 3 ที่ได้มอบนโยบายต่อที่ประชุมคณะสงฆ์ โดยขอให้คณะสงฆ์ได้ตรวจตราดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชน หมู่บ้าน ว่ามีประชาชนคนใดมีความเดือดร้อน ให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลตามศักยภาพ มีประชาชนเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย ก็พิจารณาสร้างบ้านให้เป็นที่อยู่ที่อาศัย เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และยกระดับความเป็นอยู่ ของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้น ซึ่งการดำเนินการก่อสร้างนั้น คณะสงฆ์ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวิสุทธิประชานาถ เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 3 ประธานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ ศูนย์รักษาดูแลผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้ายวัดพระบาทน้ำพุ ได้เมตตาถวายปัจจัย ในการก่อสร้าง จำนวน 100,000 บาท คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี ได้ร่วมบริจาคสมทบ 80,000 บาท หจก.ไชยโชติ ก่อสร้างจำนวน 15,000 บาท และได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุนคณะสงฆ์ ในการดำเนินการจนประสบความสำเร็จ พร้อมกันนี้ คณะสงฆ์อำเภอเมืองลพบุรี และมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ ได้นำข้าวสารอาหารแห้งมาแจกให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่อีกจำนวน 500 ครอบครัว ออกโรงทานเลี้ยงอาหารแก่ประชาชนมาร่วมพิธีกว่า 700 คน แจกถุงยังชีพผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 15 รายเบี้ยยังชีพคนละ 2,000 บาท รวม 15 ราย