โครงการเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

เมื่อวันพฤหัสฯที่ 11 เมษายน 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ และประชาชนตำบลดอนโพธิ์ ร่วมกันประกอบกิจกรรมตามโครงการเทศกาลสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2567 ณ โดมอเนกประสงค์วัดดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

📌กิจกรรมประกอบด้วย

– พิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

– แข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ

– รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

– ทอดผ้าป่า ถวายวัดทั้ง 4 วัดในตำบลดอนโพธิ์

– สรงน้ำพระ จาก 4 วัดในตำบลดอนโพธิ์

– รดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุจากทุกหมู่บ้าน

– มอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านผู้สูงอายุ