อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 นายจำนง อิ่มกมล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิต และทักษะอาชีพเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และเป็นการฝึกทักษะอาชีพต่อไปในอนาคต โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นเด็กและเยาวชนตำบลดอนโพธิ์ จำนวน 27 คน ณ ศาลาวัดดอนโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลดอนโพธิ์ การฝึกอบรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์