สำรวจสิ่งปลูกสร้างประเภทกิจการร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ภายในตำบลดอนโพธิ์ เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสฯที่ 7 มีนาคม 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ออกสำรวจสิ่งปลูกสร้างประเภทกิจการร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่ ภายในตำบลดอนโพธิ์ เพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2567