ตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมข้างทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ (เส้นหลังวัดดอนโพธิ์)

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสฯที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ มอบหมายให้ทีมงานภาคสนาม ดำเนินการตัดหญ้าและกิ่งไม้ริมข้างทาง บริเวณถนน หมู่ที่ 1 บ้านดอนโพธิ์เหนือ (เส้นหลังวัดดอนโพธิ์) เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรที่สะดวก ปลอดภัย และเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเส้นทางดังกล่าว