มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้ เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประชาชนที่ต้องการยืมอุปกรณ์กีฬาเพื่อใช้ออกกำลังกาย สามารถยืม/คืนอุปกรณ์กีฬาได้ที่ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน