กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ,ฝ่ายสภาฯ , ฝ่ายปกครอง ,โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ และประชาชนตำบลดอนโพธิ์ ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามโครงการ “สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา” เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจและการปฏิบัติบูชาคุณพระรัตนตรัย ชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ละความชั่วมุ่งทำความดี