โครงการ “คนรักษ์วัด” กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดดอนโพธิ์

กิจกรรมหน่วยงาน

วันพฤหัสฯที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเสณ่ห์ ปวร กล่อมกูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “คนรักษ์วัด” กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดดอนโพธิ์ เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เพื่อทำนุบำรุงและพัฒนาวัดให้เป็นที่เลื่อมใส ศรัทธาของประชาชนสืบต่อไป