ประกาศรายชื่อ เด็ก เยาวชน ตำบลดอนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายกลางวัน (ฝึกอบรมฟุตซอล ภาคฤดูร้อน)

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ประกาศรายชื่อ เด็ก เยาวชน ตำบลดอนโพธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการค่ายกลางวัน (ฝึกอบรมฟุตซอล ภาคฤดูร้อน) โดยมีรายชื่อต่อไปนี้