การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ตำแหน่ง กรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ (พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนโพธิ์ ผู้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นทั่วไป)

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ-เรื่อง-การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการ-พนง